ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

מהו ביטוח דירקטורים ונושאי משרה? ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בכירה הוא ביטוח אחריות מקצועית של מי שמכהן בדירקטוריון החברה ונושאי משרות בכירים.

בשנים האחרונות אנו עדים יותר ויותר לגידול בכמות הגשת התביעות כנגד דירקטורים ונושאי משרה בכירה על כי ייטלו אחריות על החלטות שגויות שלקחו ובוצעו על פי הנחייתם ואשר גרמו נזק בגוף או ברכוש לסוגיו לצד שלישי שלא על פי דין ולא בתום לב. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בכירים בא לתת מענה לחובות כספיים שינבעו מתביעות אלו, ויגרמו לנזק כלכלי לחברה בה הם מועסקים. כאשר מוגשת תביעה כנגד דירקטורים ונושאי משרה בכירים היא עוסקת בהפרת חובה, התרשלות, הזנחה, טעות, הצהרה מטעה, משגה או חריגה מסמכות, שבוצעו בזמן העבודה ועקב תחום משרתו, לכן ביטוח זה נחשב ביטוח אחריות מקצועית.

למי מיועד ביטוח דירקטורים ונושאי משרה?

דירקטור, נשיא חברה, מבקר פנימי, יועץ משפטי, חשב חברה, מנכ”ל, משנה מנכ”ל, סגן מנכ”ל וכל ממלא תפקיד בכיר אחר בחברה. אלו הם נושאי המשרות הבכירים אותם מכסה ביטוח דירקטורים ונושאי המשרה הבכירה, אך בשנים האחרונות הורחבה הפוליסה כך שניתן להגדיר באופן ספציפי מיהו נושא משרה בכירה בחברה לא עפ”י משמעות התפקיד, אלא עפ”י חשיבותו ומהותו.

מי עלול לתבוע חבר דירקטוריון או נושא משרה?

בעלי מניות, ספקים, לקוחות, עובדים ונושים, גופי פיקוח ועסקים שונים.

כיצד רוכשים ביטוח דירקטורים ונושאי משרה?

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בכירה הוא אינו ביטוח סטנדרטי, וקיימות לו פוליסות הרחבה רבות ומגווננות ועל מנת לספק את ההגנה הביטוחית המיטבית, יש להשקיע בבחירת סוכן מומחה אשר דואג לכל מבוטחיו לכיסויים ביטוחיים הולמים, העומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר. בחירת חברת ביטוח מקצועית היא הבחירה הטובה ביותר בשבילכם.

רון שירותי ביטוח בעל ניסיון רב בתחום ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בכירים על כל ההרחבות הנדרשות ומתאים עבורכם פוליסה מדויקת אשר עונה על כל צורך ספציפי נדרש. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בכירה מאפשר לכם להמשיך ולעבוד ללא חשש.

רון שירותי ביטוח מלווים אתכם לאורך כל תהליך התביעה ועושים את המרב על מנת שתוכל לחזור לשגרת עבודה במהירות האפשרית.