ביטוח חיים ובריאות

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות
ביטוח בריאות בישראל הוא על פי חוק, בישראל יש חוק בריאות ממלכתי שמחייב כל אדם שהוא אזרח ישראלי לשלם ביטוח בריאות ולהיות חבר בקופת החולים, חוק זה מטרתו להבטיח שכול אדם יקבל טיפול ושירות רפואי הולם וראוי. ביטוח בריאות סטנדרטי [...]

ביטוח חיים

ביטוח חיים
ביטוח חיים קיים בכדי שיספק הגנה עבורכם ועבור כל מי שיקר לכם, מפני קושי כלכלי במקרה של, פרישה לגמלאות, מוות, או כל גורם שינוי קיצוני אחר באורח חיי המפרנס של המשפחה, כגון, נכות, כל מחלה קשה, תאונה ועוד. יש סוגים [...]