ביטוח מלאי

ביטוח מלאי

טעות שהיא נפוצה היום בכל מה שקשור לביטוח רכוש ומלאי, היא להימנע מביטוח שקשור לקלקול סחורה או מלאי שיש לעסק, ביטוח שמיועד לנזקים שיכולים להיגרם בעקבות מגוון סיכונים שקיימים. חשוב לדעת שכיסוי ביטוח מלאי במקומות עבודה או בעת העברה של סחורה וכו’, הוא כורח מחייב של המציאות לכל פוליסת ביטוח של חברה או עסק גדול.

כיסוי ביטוח זה הוא לא זהה לפוליסה כזו או אחרת, בהרבה מקרים אין כסוי לקלקול של מלאי ומוצרים שנמצאים בתהליך. לכן יש לבצע בדיקה מדוקדקת של כל התנאים של הפוליסה שנערכה ולבדוק את ההרחבות שלה שמותאמות לעסק ולמלאי החשוב שהוא מכיל בתוכו. בהמשך נפרט אודות כיסויים רלוונטיים בפוליסה מיוחדת והשינויים שיכולים להיות בכיסוי פוליסה כזו או אחרת.

פגיעות אופציונליות ופתרון ביטוחי

  • פגיעה מפיח- כיסוי של עשן וגם אדי עשן לא צפויים שיכולים להיפלט ממקור אש, או כל מקום שבו יש מתקנים שפולטים חום רב.
  • חדירה החוצה של מתכות- מדובר בכיסוי של מתכות שהן לוהטות או כל חומר אחר ששרוי בתהליך, זה כיסוי שלא מכסה את המתקן המחמם ולא את האבזור שלו.
  • קלקול של מוצר בעת תהליך- הכיסוי מופנה לנזק כתוצאה מקלקול של המוצר, חומר הגלם שלו כפועל יוצא מנזק שנגרם למבוטח, או הפסקה של תהליך הייצור או משנוי של מצב צבירה שנגרמו מסיכונים כאלה ואחרים.

קביעה של סכום ביטוח מלאי לכל מוצר שאותו קבעו בפוליסה המיוחדת מקמטת לתוכה את עלות הרכישה של חומר הגלם בתוספת של הוצאה שהושקעה, בזמן שנקבע. את זה יש להתאים לכל צורך של המבוטח, במידה וזה שייך לקניין שרלוונטי לאחרים והוא מותאם על ידי המבוטח או חומר גלם שנמסר למבוטח באמצעות לקוחות שלו והוא התחייב בהחלטה עמם לפיצוי שהוא מוחלט מראש.

קרא עוד: ביטוח עסקים