ביטוח תאגידים

ביטוח תאגידים

מהו תאגיד? תאגיד הוא גוף מאוגד (ציבורי או פרטי) של קבוצת אנשים היוצרת ישות משפטית עצמאית ונפרדת מבעליה, מפעליה, או חבריה. מדובר בגוף משפטי הכשר לפעולות, חיובים וזכויות, והוא יכול לכלול אדם אחד או יותר. תאגיד פועל באופן נפרד מבחינה משפטית מהבעלים שלו, המפעילים שלו והחברים בתאגיד.

מי זקוק לביטוח תאגידים?

 • עיריות
 • מועצות מקומיות
 • מועצות אזוריות
 • מועצות דתיות
 • בתי כנסת
 • מוסדות חינוך
 • עמותות למיניהן וכו’
 • חברות בורסאיות
 • תאגידי מים
 • חברות ניהול ואחזקה
 • מעבדות מחקר

ועוד….

מה מכסה ביטוח תאגידים?

הפוליסה מכסה סעיפים רבים:

 • ביטוח רכוש, ביטוח מבנים, תכולה ורכוש, ביטוח מתקנים
 • ביטוח מערכות מים, חשמל גינון וכו’
 • ביטוח מגרשי משחקים ומגרשי כדורגל
 • ביטוח מוסדות חינוך ודת
 • ביטוח כלי רכב, כלי צ.מ.ה וכלים הנדסיים, ביטוח רכבי הסעות
 • ביטוח עבודות קבלניות
 • ביטוח קבוצתי של עובדי המוסד
 • ביטוח מחסנים, מלאי ושינוע
 • ביטוח חיים
 • ביטול בריאות
 • ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בכירים.
 • ביטוח חבויות כלפי העובדים
 • ביטוח אחריות כלפי צד ג’
 • ביטוח אחריות מקצועית
 • ביטוח חיים, בריאות פנסיה- קולקטיביים
 • ביטוח תאונות אישיות לתלמידים ולעובדים

כיצד בוחרים את הביטוח המתאים?

גורם מבטח עם מומחיות וניסיון בתחום ביטוח תאגידים הוא גורם אשר יכול לספק ייעוץ ביטוחי מקצועי ורלוונטי לכל בעלי עסקים שיהיו מעוניינים לבטח את התכולה של העסק המשרד, או כל מרכיב אחר. בזמן פגישה עם סוכן ביטוח יהיה אפשר לבחון את סוג הביטוחים, מה היקף הפוליסה הביטוחית המתאימה ומה דרוש באמת לעסק הספציפי.

רון- שירותי ביטוח בעל ניסיון וידע רב בביטוח תאגידים ומעניק לקהל מבוטחיו העסקיים מגוון רחב של חבילות ביטוחיות בכל הענפים. בפגישה במשרדנו, נבצע מיפוי מדויק של העסק,  על מנת שתקבלו מידע מהימן ומענה ביטוחי אופטימלי.

בנושא כמו ביטוח תאגידים אין להקל ראש. אנו מעוניינים לוודא כי בזמן אמת, תוכלו לקבל את הכיסוי הביטוחי המיטבי ואת מלא הפיצוי הכספי בזמן המהיר ביותר, על מנת שתוכלו לחזור לשגרת העבודה בהקדם האפשרי ובמלא המרץ.