מחלקת תביעות

מחלקת תביעות

כשאנחנו רוכשים ביטוח אנחנו מחפשים ביטחון. כל ביטוח שנרכוש יהווה ביטחון בתחום כלשהו. לדוגמה ביטוח רכב יאפשר לנו להיות בטוחים ומכוסים מול כל תרחיש של תאונה או גניבה וביטוח דירה יאפשר לנו כיסוי מפני פריצות או שירפה וביטוח חיים או בריאות יאפשר לנו להיות מכוסים מפני מחלות או פציעות וכו’.
אך מה קורה במצב שבו אנחנו נמצאים בזמן אמת וזקוקים בזה הרגע לסיוע של הביטוח, עליו הסתמכנו. מה עושים? לאן ניגשים ומהיכן מתחילים? לשם כך קיימת בכל חברת ביטוח המחלקה החשובה שהיא מחלקת התביעות, היא מקבלת מהמבוטחים את הפניות ומסייעת בהתאם לכל פנייה.

טיפול מקצועי בתביעות

טיפול בתביעות הוא זמן הבחינה החשובה והמהותית ביחס של הסוכנות למבוטח. צורת הטיפול היא החלק הקריטי במסגרת השירות שהסוכנות מעניקה לכל לקוח שלה. יש מגמה לחברות הביטוח באשר הן, להיות קשוחות בעמדות שלהן ובתשלומי תביעות בגלל סיבות רבות, כמו: מגוון של חוקים וכללים, בקרה פנימית והחמרה של דרישות מבטחי המשנה וגם בעקבות עלייה בדרישות התביעות ובמרוכבות שלהן. זה מחייב את הסוכנות לספק ללקוח ליווי מהימן שיסייע להם לנהל תביעות מול חברת הביטוח עד שימצו את הזכויות שלהם.

זאת הסיבה שסוכנויות רבות מפעילות מחלקות של תביעות בתחומים שונים שאותן מאיישים עורכי דין מנוסים שמכירים את התחום הספציפי, את התנאים של הפוליסה ויודעים כיצד לגשת אליהם, הם בקיאים גם בחקיקה והפסיקה הרלוונטית שקשורה לתביעה של הביטוח. כל אנשי המחלקות של התביעות בסוכנות הביטוח נבחרים בקפידה ומהווים את אניית הדגל של אותה סוכנות, מתוך הכרה שכל תביעה של מבוטח היא הוכחה ברורה למה שהסוכנות מחויבת אליה, למתן שירות הולם ביותר.

מה צריך להביא למחלקת תביעות?

בזמן פניה למחלקת התביעות רצוי שתהיו מצוידים באלה המסמכים:

  • בתביעת רכב – טופס של התביעה, רישיון של הרכב, רישיון נהיגה שלכם ובמקרה של פגיעות ונזקים של גוף, מסמך משטרתי המוכיח זאת.
  • בתביעת דירה – טופס של התביעה.
  • בתביעות רכוש – מסמך כתוב שמורה על הנזק
  • בתביעות חיים ובריאות – טופס של התביעה, כל מסמך רפואי שמתאים לתביעה. צילום של תעודות זהות או תעודה של פטירה.